حسن فتحی

حسن فتحی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز است. او دوره کارشناسی فلسفه را در دانشگاه تبریز و دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را در دانشگاه تهران گذراند.فعالیت نگارشی فتحی از ۱۳۷۳ با ترجمه‌ی فلاسفه‌ی یونان از طالس تا ارسطو از زبان انگلیسی شروع شد. او با این اعتقاد که ترجمه‌های مطمئن از متون اصلی و پژوهش‌های خوب همواره مورد نیاز محافل آموزشی و پژوهش ما هستند، هنوز هم ترجمه را بخشی از کار مستمر خود قرار داده و آثار زیادی از زبان انگلیسی و عربی به زبان فارسی ترجمه کرده است. فتحی در عین حال که آثار ترجمه‌شده را مقدمه‌ای ضروری برای آشنایی با آرای فیلسوفان و متفکران می‌داند که این آثار در زبان اصلی خوانده شوند. با همین ذهنیّت است که او آموزش زبان‌های یونان باستان، لاتین کلاسیک و آلمانی را جزو برنامه‌ی خودش قرار داده و هم‌اکنون کارهایی از ارسطو، توماس آکوئیناس و برنتانو را در این سه زبان در دست دارد.