حسین غفاری

حسین غفاری پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران است. ایشان مدتی عضو شورای سرپرستی صدا و سیمای ایران بود و مدتی نیز سردبیری نشریه فلسفه را بر عهده داشت. غفاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران گذراند. او در زمینه فلسفه از شاگردان مرتضی مطهری بوده و دروس حوزوی غیر فلسفی را نیز نزد بعضی علمای دینی تهران همچون سید محمدمهدی بجنوردی فراگرفته است.