به گزارش خبرنگار مهر، سمبول‌های بنیادین: زبان جهان‌شمول علم مقدس نوشته رنه گنون(۱۸۸۶ ـ ۱۹۵۱) با ترجمه دل آرا قهرمان با ویراستاری رضا کورنگ‌بهشتی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان) و فاطمه صانعی به همت انتشارات حکمت منتشر شد.

«سمبول‌های بنیادین» اثری مهم در سمبولیسم و مهم‌ترین و جامع‌ترین کتابی است که در این موضوع در اندیشۀ سنت‌گرایی نوشته شده و همواره مرجع همۀ نوشته‌های بعدی در این باب بوده است. فصل‌های این کتاب حاصل جمع‌آوری مهم‌ترین مقاله‌های رنه گنون در این باب است که پس از درگذشت او همگی در این کتاب جمع آمده‌اند.

گنون در بخش‌های جداگانه‌ای، در مجموع ۷۵ فصل، به انواع سمبول‌های جهان، سمبول‌های مرکز، سمبول‌های شکل‌های کیهانی، سمبول‌های محور، سمبول‌های گذر، سمبول‌های قلب و انواع سازه‌ها و سلاح‌های سمبولیک می‌پردازد و تفسیر و تبیینی خواندنی از آنها مطابق آموزه‌های ادیان و سنت‌های اصیل به دست می‌دهد. بیشتر سمبول‌هایی که طبق گزینش موضوعی نویسنده بررسی و مطالعه شده‌اند، از حیث پیوندشان با آموزه‌های عقلانی و معرفتی و از حیث پیوندشان با نهادهای اجتماعی و معنوی و دینی نیز مهم و برجسته‌اند.

در بخشی از سخن دبیر مجموعه آمده است: کتابی که پیش روی خوانندگان است اثری مهم در سمبولیسم و مهمترین و جامع ترین کتابی است که در این موضوع در اندیشه سنت گرایی یا به تعبیری اندیشه حکمت خالده تدوین شده و همواره مرجع همه نوشته های بعدی در این باب بوده است. بسیاری از مقاله های این کتاب در واقع واکنش نویسنده است به مقاله هایی که در زمان وی در همین موضوعات منتشر شده بود و او کوتاهی ها، اشتباه ها یا کج روی هایی در آنها می یافت که لازم می دید روشنگری کند.

ترجمه این اثر جامع و در عین حال موجز از فرانسه به فارسی کاری بس دشوار بود که مترجم ناآشنا، خانم دل آرا قهرمان با شکیبایی طی مدتی طولانی رنج آن را بر خود همواره کردند. مقابله با متن اصلی به زبان فرانسه و دو ترجمه انگلیسی و ویرایش چند باره کل اثر عملا شکل فعالیتی جمعی به خود گرفت که با یاری های فراوان آقای رضا کورنگ بهشتی و خانم فاطمه صانعی ویراستاران فارسی طی چند سال در نهایت به شکل کنونی درآمد. ویراستاران فارسی با همت بسیار کوشیدند با افزودن توضیحات و تصاویر لازم تا جای ممکن پرتو بیشتری بر توضیحات نویسنده بیفکنند. از این نظر ترجمه فارسی غنا و امتیازی نسبت به اصل کتاب و دو ترجمه انگلیسی آن پیدا کرده است.

در توضیح ویراستار متن فرانسه آمده است: در این کتاب همه مقاله های رنه گنون را که به طور خاص درباره سمبول های سنتی است و در کتابهایش از نو به آنها نپرداخته یا دست کم در بررسی های مجدد بعدی اش آنها را به طور کامل و از همه جوانب بررسی نکرده است گردآورده ایم.