«دائرة‌المعارف قرآن» اثری مرجع با رویکردی آکادمیک و مطابق با معیارهای بین‌المللی در حوزۀ مطالعات قرآنی است و چکیده‌ای از دستاوردهای حدود یکصدو‌پنجاه سال قرآن‌پژوهی غربیان را در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌دهد. این دائرة‌المعارف پنج‌جلدی در نخستین سال‌های قرن حاضر زیر نظر گروهی از سرشناس‌ترین استادان مطالعات اسلامی و به قلم محققانی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در انتشارات بریل هلند به زبان انگلیسی منتشر شد. هفتصد مدخل کوتاه و بلند این اثر به مفاهیم، شخصیت‌ها، رویدادها و باورهای ذکرشده در قرآن یا مرتبط با قرآن و نیز به موضوعات و مسائل بحث‌انگیز در حوزۀ مطالعات قرآنی اختصاص دارند. ترجمۀ فارسی این دائرة‌المعارف کم‌نظیر، علاوه‌بر عرضۀ تصویری واقعی از فضای مطالعات قرآنی در غرب، رهیافت‌ها، مسئله‌ها و دغدغه‌های جدیدی را به دست‌اندرکاران حوزۀ مطالعات اسلامی در جامعۀ ما نشان خواهد داد.