مجموعه دانشنامه:

مجموعه دانشنامه در حقیقت ترجمۀ سری معروف very short Introduction انتشارات oxford است که موضوعاتی گوناگون را در حوزه‌های علوم تجربی، فلسفه، تاریخ، هنر، سیاست، علوم اجتماعی، روانشناسی و حوزه‌های عمومی دیگر شامل می‌شود. همه کتاب‌های این مجموعه به‌دست نویسندگان نام آشنا در حوزه مربوطه نوشته شده است. به‌رغم حجم کم کتاب‌ها آنها حاوی اطلاعاتی جدید و بسیار هستند و مطالب آنها نه چندان ابتدایی و مقدماتی است و نه چندان پیچیده و تخصصی، مخاطب اصلی این مجموعه خوانندگان سخت کوشی هستند که از رویارویی با دشواری‌ها نمی‌هراسند و با کوشش و تحقیق آن‌ها را بر خود آسان می‌کنند.