معرفی

دایرة‌المعارف تشیع

حکمت در سال 1389، مالکیت مادی و معنوی دائرة‌‌المعارف تشیع را از آن خود کرد. هدف از این امر در وهلۀ اول، به سرانجام رسانیدن این پروژه عظیم پس از سه دهه فعالیت مستمر و طی تلاش اساتید و نام‌آورانی چون استاد کامران فانی، استاد بهاءالدین خرمشاهی، مرحوم دکتر احمدصدرحاج سید جوادی، دکتر زریاب، دکتر مهدی محقق، پرویز اذکائی، شهرام پازوکی، دکتر حسین کریمان، دکتر محمد مهدوی، دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی، دکتر پرویز ورجاوند، دکتر اصغر دادبه، دکتر علی اصغر حلبی و… بود. بحمدالله این پروژه گسترده رو به اتمام است و در سال 1400 آخرین مجلد آن به زیور طبع آراسته خواهد شد.

پس از به سرانجام رسانیدن پروژه کنونی دائرة‌‌المعارف تشیع، رسالت اصلی حکمت در تهیه و تدوین دائرة‌المعارف‌های تخصصی تشیع و نیز انتشار مجموعۀ مطالعات شیعی پیگیری خواهد شد. که پروژه بازنگری و تدوین دائرة‌المعارف مختصر تشیع از جملۀ این طرح‌ها است. دائرة‌المعارف مختصر تشیع با ویرایش جدید به لحاظ کمی بسیار مختصرتر از نسخه فعلی دائرة‌المعارف تشیع و در مقولۀ کیفی و علمی نیز به آنچه شایسته و بایسته این اثر ارزشمند است نائل خواهد شد تا به‌عنوان اثری یگانه و مرجع در سراسر دنیا از آن یاد شود. همزمان با تألیف و تدوین ویرایش دائرة‌المعارف تشیع مختصر، ترجمه آن به زبان‌های خارجی با همکاری چندین ناشر ممتاز بین المللی آغاز خواهد شد.