دایرة المعارف تشیع:
دائرةالمعارف تشیع دربردارنده حدود بیست‌هزار مقاله تألیفی است. این مجموعه، فرهنگ اسلام و تشیع به مرکزیت ایران به‌عنوان مهم‌ترین و کهن‌ترین مهد تشیع را دربر می‌گیرد. معارف و موضوعات عمدۀ دائرةالمعارف تشیع عبارتند از: 1. شرح مفاهیم کلیدی و اعلام قرآن کریم همراه با معرفی خود قرآن، یک‌صدوچهارده سوره قرآن و آیه‌های معروف آن 2. شرح و توضیح احادیث معروف و اصطلاحات علم‌الحدیث و تاریخ حدیث، و معرفی بیش از ده‌هزار تن از راویان حدیث 3. اصطلاحات فقهی بر مبنای مدارک قدیم و جدید شیعی و گاه با تطبیق با فقه دیگر مذاهب اسلامی 4. اصطلاحات اصول فقه و تاریخچۀ آن و اجتهاد و نظایر آنها 5. اصطلاحات کلامی بر مبنای مدارک قدیم و جدید شیعه و گاه تطبیقی، همچنین معرفی فرقه‌های شیعی 6. ادعیه، شامل معرفی اکثر دعاهای مروی از ائمه اطهار و اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) 7. اصطلاحات منطقی 8. اصطلاحات فلسفی 9. اصطلاحات عرفانی 10. زندگی‌نامۀ اعلام اسلام و تشیع و در درجه نخست سیرۀ نبوی و سیرۀ ائمه اطهار و صحابه و رجال علوم اسلامی از فلاسفه، فقها، عرفا، علما، مفسران، محدثان، متکلمان و هنرمندان 11. معرفی رجال تاریخی و حوادث تاریخی مهم اسلام و شیعه نظیر غزوات، جنگ‌ها، صلح‌ها و پیمان‌ها 12. معرفی اماکن جغرافیایی، از جمله معرفی شهرها و بخش‌های شیعه‌نشین 13. ادبیات فارسی با تأکید بر شعرا و ادبای شیعه و آثار منظوم و منثوری که ربط شیعی بیشتر دارند 14. ادبیات عربی شامل شرح احوال شعرا و ادبای بزرگ عرب‌زبان شیعه اعم از ایرانی، عرب، هندی، پاکستانی، و جز آنها 15. هنر و باستان‌شناسی شامل معرفی هنرمندان بزرگ از جمله خطاطان، نقاشان، معماران، بنایان و ابنیه‌ای که از نظر تاریخ و فرهنگ شیعه اهمیت دارد، نظیر مسجدها، آستانه‌ها، امامزاده‌ها، آرامگاه‌ها، بقعه‌ها، تکیه‌ها، حسینیه‌ها و خانقاه‌ها و بعضی از آب‌انبارها، برج‌ها، باغ‌ها و سقاخانه‌ها 16. معرفی کتاب‌های مهم نویسندگان.