مجموعه مطالعات ترکی به منظور تحقق جایگاه تاریخ ایران و زبان فارسی در میان اقوام ترک‌زبان غرب و شمال و شرق ایران و با هدف شناخت بهتر مناسبات ایرانیان و ترکان شکل گرفت و طالبان و مشتاقان فارسی زبان را میسر شد که بعضی مطالعات این حوزه را به زبان فارسی بخوانند.

تمرکز مجموعه حاضر در وهله اول بر ملاحظات تاریخی و ادبی خواهد بود ولی مثلاً با توجه به اهمیت ترکیه امروزی به عنوان یکی از همسایگان ما شناخت ایرانیان از مباحث جدیدتری چون مدرنیسم، روشنفکران و نهضت‌های معاصر فکری و اجتماعی در آن سامان نیز می‌تواند بسیار مفید باشد و اگر دست دهد به چنین مباحثی نیز خواهیم پرداخت. اما اعتقاد داریم که نباید در همه زمینه‌ها در عقب محققان ترک و یا حتی ترک‌شناسان غربی رفت. مثلاً در زمینه فلسفه اسلامی اگر نوشته‌های اینها یکسره عقیم نباشد دست‌کم به هیچ وجه هم‌پایه آنچه ما خود به اتکای تحقیقات موجود به زبان فارسی داریم نیست. بنابراین این مجموعه ضمن حفظ اولویت خود در مباحث تاریخی و ادبی در انتخاب و ترجمه کتاب‌های پیشنهادی نیز سختگیر خواهد بود؛ بیشتر به ترجمه آثاری خواهیم پرداخت که نویسندگان و مترجمان ایرانی کمتر به سراغ آنها رفته باشند. امید است با توجه به امکانات موجود و از میان آثار فراوانی که در این زمینه منتشر شده و هر روزه نیز بیشتر و بیشتر به تعداد آن افزوده می‌شود، آنچه را به سلایق ایرانیان نزدیک‌تر است در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. و این البته چنان که گذشت به همکاری آنها که در این زمینه تبحری دارند و قدری حوصله و اجتهاد، هر دو، برخواهد آمد.