مجموعه مطالعات دراماتوژیک:

فضای تولید و اجرای تئاتری، بدون برخورداری از پشتوانه‌های نظری، هرگز نخواهد توانست ببالد و رشد کند. یکی از امکاناتی که می‌تواند این پشتوانه‌ی نظری را تغذیه کند، کتاب است. هر کتاب، کشفِ جهانی نو برای خواننده است و چه بسیارند جهان‌های تئاتری که علاقمندان جدی این هنر تاثیرگذار را به سِیر در عرصه‌های بکر خود دعوت می‌کنند. نشر حکمت سینا بر آن است تا با مجموعه‌ی کتاب‌های تئاتری خود، در سه زمینه‌ی مطالعات دراماتوژیک، مطالعات اجرا و نمایشنامه، منابعی غنی، مفید و برانگیزنده در دسترس پژوهشگران، دانشجویان، منتقدان، دست‌اندرکاران تئاتر و تماشاگران، قرار دهد.