معرفی

نشر حکمت

موسسه انتشارات حکمت یکی از معتبرترین موسسات فرهنگی در زمینه تولید و نشر کتاب‌های علوم انسانی است. این موسسه از اوایل دهه ۱۳۵۰، آغاز به کار کرد و به طور رسمی از سال ۱۳۵۲ در نخستین مکان موسسه واقع در بازار مرکزی  و درخیابان ناصر خسرو تاسیس شد. و درسال‌های نخست دهه ۱۳۶۰ به روبروی دانشگاه تهران منتقل شد. در این موسسه با توجه به تخصص مسئولان و محققان همکار با آن، نسبت به دو حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب اشراف ویژه‌ای وجود دارد. و کتاب‌های چاپ شده در آن، هم از نظر محتوا و هم به لحاظ رفع نیازهای جامعه علمی کیفیتی پربار دارند. موسسه انتشارات حکمت موسسه‌ای صد‌در‌صد خصوصی و از نظر اقتصادی غیرانتفاعی است. تعداد آثار چاپ‌شده موسسه از آغاز تاکنون بیش از ۷۰۰ عنوان بوده است، درسال‌های اخیر سعی شده است که کمیت تولیدات حکمت نیز افزایش یابد، از این‌رو حکمت با ایجاد و تشکیل گروه‌های مختلف، فعالیت‌های خود را در حوزه نشر گسترش داده‌است.