معرفی

نشر سینا (حکمت سینا)

هدف اصلی مؤسسه حکمت انجام وظایف یک واحد آکادمیک فلسفی و فرهنگی بدون طی مراحل و تشریفات اداری زائد و غیر ضروری است. به همین منظور تمام توان خودرا به کار می‌گیرد تا در حوزه‌های مربوط به فلسفه و اندیشه و حکمت پاسخگوی مخاطبان خود باشد. حکمت برای گسترش فعالیت‌های خود در صنعت نشر و نیز توجه به خلاءهای فرهنگی حاکم بر جامعه، درسال ۱۳۸۴ انتشارات حکمت سینا را بنا نهاد که با نام سینا فعالیت می‌کند. نشر سینا رسالت چاپ کتاب‌های غیر فلسفی و در حوزه‌های گوناگون را برعهده گرفته است. سینا به چاپ کتاب‌های گوناگونی در حوزه‌‌های مختلف از جمله تاریخ، علم، ادبیات، جامعه‌شناسی، هنر، سینما وتئاتر، گردشگری، حیات‌وحش، محیط زیست و غیره اقدام کرده است. سینا هم‌اکنون به عنوان ناشری که آثار شایسته و وزین را برای مخاطبان فرهیخته جامعه فراهم می‌آورد شناخته می‌شود و روزبه‌روز در پی غنی‌تر کردن و متعالی‌کردن فعالیت‌های خود است.