افتخارات

افتخارات

ناشر برگزیده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۹۶)
ناشر برتر نهمین جشنواره‌ی کتاب برتر (۱۳۹۶)
ناشر برتر حامی کتاب‌آرایی در دومین دوره‌ی سالانه‌ی هنر طراحی کتاب ایران ــ نشان شیرازه (۱۳۹۵)
ناشر برگزیده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۹۴)
شرکت‌کننده‌ی برگزیده‌ی بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۹۳)

شرکت‌کننده‌ی برگزیده در هشتمین نمایشگاه یاد یار مهربان (۱۳۸۹)
ناشر برگزیده‌ از سوی چهاردهمین جشنواره‌ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۸۹)
شرکت‌کننده‌ی برگزیده‌ی بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۸)
ناشر تقدیری کتاب کودک و نوجوان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۶)
شرکت‌کننده‌ی برگزیده‌ی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۵)
شرکت‌کننده‌ی برگزیده‌ی هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۳)