مجموعه هومورو سری جدید ترجمۀ مجموعه مشهور و معروف A Very Short Introduction انتشارات oxford است که موضوعاتی گوناگون را در حوزه‌های متنوع علوم تجربی، فلسفه، تاریخ، هنر، سیاست، علوم اجتماعی، روان‌شناسی و حوزه‌های عمومی دیگر شامل می‌شود. همه کتاب‌های این مجموعه به‌دست نویسندگان نام‌آشنا در حوزه مربوطه نوشته شده است. به‌رغم حجم کم کتاب‌ها آنها حاوی اطلاعاتی نو، مفید و بسیار هستند و مطالب آنها نه چندان ابتدایی و مقدماتی است و نه چندان پیچیده و تخصصی، مخاطب اصلی این مجموعه خوانندگان سخت‌کوشی هستند که از رویارویی با دشواری‌ها نمی‌هراسند و با کوشش و تحقیق آنها را بر خود آسان می‌کنند.