معرفی کتاب «فارابی و بنیان‌گذاری فلسفه سیاسی اسلامی» در خبرگزاری مهر:

https://b2n.ir/s72521

معرفی کتاب «فارابی و بنیان‌گذاری فلسفه سیاسی اسلامی» در خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا):

https://b2n.ir/h13934

درباره کتاب:
محسن مهدی، فیلسوف پرآوازۀ عراقی‌ـ‌‌ایرانی، نقش بسیار ارزنده‌ای در شناساندن اندیشۀ سیاسی فیلسوفان مسلمان در عصر حاضر ایفا کرده است. کتاب «فارابی و بنیان‌گذاری فلسفۀ سیاسی اسلامی»، شاهکار او در فلسفۀ سیاسی اسلامی است. محسن مهدی در این کتاب گزارشی کاملاً جدید از تعلیمات فارابی در خصوص دین و سیاست ارائه می‌دهد. گزارش او برآمده از درکی ژرف و نگرشی فلسفی و مبتنی بر ده‌ها سال تحقیقات دانشگاهی و بازیابی متون و نیز مبتنی بر کشف دوبارۀ این قلمرو و تمرکز بر فلسفۀ سیاسی سده‌های میانی در سنت اسلامی است. وی در این کتاب نشان می‌دهد که فارابی با بهره جستن از سنت یونانیِ فلسفۀ سیاسیِ بازمانده از افلاطون و ارسطو و جای دادن این سنت در بستر فکری و اجتماعی اسلامی، چگونه فلسفۀ سیاسی اسلامی را بنیان گذاشت و اساساً چگونه خط سیر اندیشۀ سیاسی در اجتماع مسلمانان را دگرگون کرد.