علی اوجبی

على اوجبى (متولد 1343شمسی)، نویسنده، مصحح، مترجم، محقق، مؤلف، مدرس، شارح، پژوهشگر، فيلسوف و شاخص آثار فلسفی، اوجبی دو دوره دبیری جایزه کتاب سال را بر عهده داشته و چهار سال است که دبیر علمی جشنواره نقد است. کتاب تقویم‌الایمان او در دوره دوم جایزه فارابی حائز رتبه سوم شده‌است.